Ikke kategoriseret

Hæder til maler i Søborg

Malermester Oluf Jørgensen blev i dag hædret af borgmesteren ved en lille reception på rådhuset. Anledningen var, at Oluf Jørgensen er den første maler i Søborg, der har tjent byen i 50 år. Den gamle malermester har i alle årene drevet en lille beskeden malervirksomhed med sig selv som eneste ansatte, og det har givet mulighed for en meget sindig og afslappet væremåde. ”Jeg har aldrig haft travlt, men jeg har heller ikke hverken kontor, bil eller ansatte at betale til, så jeg kan tillade mig at nyde livet”, fortæller Oluf Jørgensen. Ved receptionen overraktes en forgyldt malerspand, som var sponsoreret af byens øvrige malere, heriblandt initiativtageren ABC-lut Totalentreprise, Højmarksvej 32, 2860 Søborg, Tlf. 22359192, der sammen med de øvrige malere havde en repræsentant med ved receptionen. Den gamle malermester har bebudet, at han fortsætter lige så længe han kan løfte en malerpensel.